Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Już mnie tu nie ma 
7958 2e92 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
8105 0764 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
1180 83b0 400
Reposted fromxtal xtal viahouda houda
1602 920c 400
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viahouda houda
7840 fe5d 400
Reposted fromGIFer GIFer viasapnai sapnai
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
6065 2436 400
Reposted fromlaters laters viaunsteadyshy unsteadyshy
Reposted fromshakeme shakeme viahouda houda
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
6984 4cd8 400
Reposted fromtoadboy toadboy viathelittleprince thelittleprince
5766 0757 400
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viahouda houda
5264 f394 400
Reposted fromhagis hagis viamagiciansassistant magiciansassistant
5241 5fcd 400
6265 f1d6 400
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viachyba chyba
JA CHCIAŁAM ŻEBY MNIE KTOŚ PRZYTULIŁ PO PROSTU
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viachyba chyba
Reposted fromoll oll viachyba chyba
1110 ca72 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl